Hållbarhet och ansvar

Föreningsstöd

Ola Nesje AB har sedan starten 1981 alltid stöttat det lokala föreningslivet genom hjälp och bidrag till främst ungdomsverksamhet.

Ung Företagsamhet (UF-Företag)

Ett samarbete med gymnasieskolan i Lysekil, Campus Väst där Ola Nesje AB hjälpt till med resurser och mentorskap.

Företagarna

Vi är engagerade i det lokala näringslivet och även medlem i Företagarna Lysekil.

Svensk Handel

Ola Nesje AB är också medlem i Svensk Handel.

Lager och huvudkontor

Idag levereras all el från EON där produktionen av elen är 100% fossilfri. Både kontor och lager är försedda med energibesparande lösningar som rörelsesensorer, moderna uppvärmningskällor m.m. för att minimera resursförbrukningen. Företagets skjutstativs- och motviktstruckar drivs till 100% på el.

Transporter

Vi strävar alltid efter en så hög fyllnadsgrad på pallar och containrar som möjligt. Samtliga transporterna går med ”slow shipping” vilket innebär att fartygen håller lägre hastighet för att minska bränsleförbrukningen.

Klicka här

för att se vår Uppförandekod/Code of Conduct.